Handelsbetingelser hos Coach Akademiet


Coach Akademiet
Blegdamsvej 6

2200 Kbh N.
CVR nr.: 28611331
Telefon: 26130126
Email: info@coachakademiet.dk


Priser -

Hos Coach Akademiet er alle priserne i danske kroner.

Priserne er inklusiv moms for private og eksklusiv moms for virksomheder.


Afmelding, flytning og fortrydelse -

Tilmelding er bindende, men du kan kontakte os hvis noget kommer i vejen for din deltagelse.

Enten kan din plads overdrages til en anden person, eller du kan udsætte din opstart til et senere tidspunkt.

Afmelding eller flytning til anden kursusafholdelse kan ske, såfremt dette gøres skriftligt (e-mail).

Depositum refunderes ikke.


Ratebetaling -

Du er velkommen til at dele din betaling op i rater. Der tillægges ikke gebyrer for denne service.

Det fulde beløb skal være betalt inden certificering / afslutning på den gældende uddannelse.


Persondatapolitik -

Vi behandler dine personoplysninger med det formål, at kunne behandle henvendelser vedrørende dit køb.

Behandlingen sker efter reglerne i vores persondatapolitik for Coach Akademiet.

Heri kan du læse mere om, hvordan dine oplysninger behandles, hvornår de slettes, og hvilke rettigheder du har som registreret.


Vi forbeholder os retten til ændringer af praktiske omstændigheder -
Ændringer kan være:

Tidsrum, datoer (weekender/hverdage), gæsteundervisere, undervisningsplatforme, ændring fra fysisk fremmøde til online undervisning, og udsættelse af opstart grundet ydre omstændigheder, der forhindrer en af de ansvarlige undervisere i at deltage.


Hvis undervisning rykkes online -

Hvis undervisningen overgår til online, får du efter uddannelsen 200 kr. pr. online modul refunderet for frokostudgifter. Pengene bliver refunderet til samme konto som uddannelsen blev betalt fra.


Vi forbeholder os retten til ændring af indhold - 

Når ændringerne stemmer overens med uddannelsens faglige indhold, overordnede formål og certificering.

I tilfælde af at du ønsker at udsætte din opstart til et senere hold, grundet ændringer i vores planlægning, vil vi imødekomme dette omkostningsfrit. 

Vi  refunderer dog ikke det betalte beløb.


Coach Akademiet forbeholder sig ret til at ændre og opdatere disse handelsbetingelser ensidigt -

Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om, hvorvidt der er sket ændringer.

Disse handelsbetingelser er opdateret d. 20 november 2023.


Oplysning om klagemuligheder -

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.